Atlantis 42

{{ detailLanguage.preis }}:   EUR  139.000,00
{{ detailLanguage.baujahr }}:   2003


Atlantis 42


Atlantis 42
{{ detailLanguage.tabelle1 }}
{{ detailLanguage.preis }} EUR  139.000,00
{{ detailLanguage.baujahr }} 2003
{{ detailLanguage.zustand }} Gut Good
{{ detailLanguage.hersteller }} Atlantis
{{ detailLanguage.kategorie }} Motoryachten Motor Yachts
{{ detailLanguage.anbieter }} blu Yachting
{{ detailLanguage.anbieterweb }} https://www.blu-yachting.de
{{ detailLanguage.tabelle3 }}
{{ detailLanguage.motor }} 2 x Volvo Penta KAD 300 (286 PS)
{{ detailLanguage.betriebsstunden }} 1050 h
{{ detailLanguage.antrieb }} Z-Antrieb Z-Drive
{{ detailLanguage.gewschindigkeit }} 22 kn
{{ detailLanguage.maxgewschindigkeit }} 30 kn
{{ detailLanguage.tabelle2 }}
{{ detailLanguage.laenge }} 12,00 m ( 39,37 ft)
{{ detailLanguage.breite }} 4,00 m ( 13,12 ft)
{{ detailLanguage.tiefgang }} 0,90 m ( 2,95 ft)
{{ detailLanguage.gewicht }} 12.000 kg
{{ detailLanguage.material }} GFK GRP
{{ detailLanguage.kabinen }} 2
{{ detailLanguage.kojen }} 4
{{ detailLanguage.nasszellen }} 2
{{ detailLanguage.treibstoff }} Diesel Diesel
{{ detailLanguage.treibstofftank }} 850 l
{{ detailLanguage.wassertank }} 250 l

{{ classe.name }}

{{ classe.ename }}

  • {{ item }}
  • {{ item }}

{{ detailLanguage.gesendet }}

{{ detailLanguage.nichtgesendet }}

{{ detailLanguage.gesendetText }}

{{ detailLanguage.nichtgesendetText }}

{{ detailLanguage.formularTitel1 }}

{{ detailLanguage.formularTitel2 }}

{{ detailLanguage.formularTitel3 }}

{{ detailLanguage.pflicht3 }}

{{ detailLanguage.pflicht4 }}

{{ detailLanguage.zitat11 }}

“{{ detailLanguage.zitat12 }}”

- {{ detailLanguage.zitat13 }}